Κατηγορίες ελαιολάδου και πυρηνελαίου

Παρθένο Ελαιόλαδο

Γενικώς το παρθένο ελαιόλαδο, ανεξάρτητα από την περαιτέρω ποιοτική διαβάθμισή του, είναι φυσικό προϊόν, χωρίς παρεμβάσεις που είναι δυνατόν να αλλοιώσουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, παραλαμβάνεται με μηχανικά ή φυσικά μέσα από τον ελαιόκαρπο, δεν έχει υποστεί κανενός είδους επεξεργασία και η θερμοκρασία που αναπτύσσεται κατά τη διαδικασία παραλαβής του (δεν πρέπει να ξεπερνά τους 33οC) δεν υποβαθμίζει την ποιότητά του. Το λάδι αυτό είναι φυσικός χυμός που διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία υπήρχαν και μέσα στον ελαιόκαρπο, όπως διάφορα μικροστοιχεία και βιταμίνες.

1.1 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (Virgin olive oil extra)

Εκλεκτής ποιότητας ελαιόλαδο. Με ξεχωριστή φυσική γεύση και οσμή και οξύτητα που κυμαίνεται από 0,1-0,8 (0,1-0,8 γραμ. ελαϊκού οξέως ανά 100γραμ. ελαίου).


1.2 Παρθένο ελαιόλαδο (Virgin olive oil)

Ελαιόλαδο με άψογη οσμή και γεύση. Η οξύτητά του μπορεί να φτάνει το 2,0 γραμ. ελαϊκού οξέος ανά 100γραμ. ελαίου.


1.3 Ελαιόλαδο – αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα (Σύνθετο ελαιόλαδο)

Ελαιόλαδο που λαμβάνεται από ανάμειξη εξευγενισμένου (ραφιναρισμένου) ελαιολάδου και παρθένων ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, η οξύτητα του οποίου δεν υπερβαίνει το 1,0%.


Πυρηνέλαιο

Το έλαιο που λαμβάνεται από ανάμειξη εξευγενισμένου πυρηνελαίου και παρθένων ελαιολάδων (σε μικρότερο ποσοστό), εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, η οξύτητα του οποίου δεν υπερβαίνει το 1,0%.